Текущий репертуар   |      Current repertoire   |      مرجع الحالية

Cari repertuarQeyd: Gündüz tamaşaları saat 12:00; 14:00, axşam tamaşaları saat 19:00,
kiçik səhnədə saat 19:00-da başlanır.


        MƏKTƏBLİLƏR ÜÇÜN (GÜNDÜZ TAMAŞALARI)

A.Şaiq «Tıq-tıq xanım»
Ş.Perro «Çəkməli pişik»
R.Tohidoğlu «İncəbel və Div»
B.Marvin «Yatmış gözəl»
Azərbaycan Xalq nağılı «Göyçək Fatma»
Ərəb xalq nağılı «Əlibaba və qırx quldur»
Ərəb xalq nağılı «Ələddinin sehirli çırağı»
K.Ağabalayev «Şahzadə Xəzərin nağılı»
Dilsuz «Əlincə qalası»
P.Pançev «Dörd əkizin nağılı»
S.S.Axundov, A.Şaiq «Qaraca qız»
A.Tolstoy «Buratinonun macəraları»
A.Lindqren «Balaca və damda yaşayan Karlson»
A.Şaiq «Danışan gəlincik»
Y.Şvarts «Qırmızı papaq»
Хalq nağılı «Qoğalın sərgüzəştləri»
P. Nurəliyeva «Dəcəl keçi»
H.X.Andersen «Çirkin ördək balası»
X.Əlibəyli «Dovşanın ad günü»
A.Lindqren «Uzuncorab pippi»
R.Hovard «Qrinç»
Azərbaycan Xalq nağılı«Məlikməmməd»
C.Rodari«Çipollino»
C.Svift«Qulliver cırtdanlar ölkəsində»
H.X.Andersen«Qar kraliçası»
Е.Uspenski«Çeburaşka»
P.Culliford«Şirinlər»
Хalq nağılı«Tənbəl Əhməd»
Azərbaycan xalq nağılı. Səhn.: Ə.Qurbanov«Tənbəl Əhməd»
Y.Entin, V. Livanov«Bremen musiqiçiləri»


        BÖYÜKLƏR ÜÇÜN (AXŞAM TAMAŞALARI)


S.Rüstəm «Çimnaz xanım yuxudadır» (musiqili məzhəkə)
Ə.B.Haqverdiyev «Pəri Cadu» (mistik dram)
H.Cavid «Şeyx Sənan» (faciə)
C.Cabbarlı «Aydın»(məhəbbət dramı)
Ç.Dikkens «Oliver Tvistin macəraları» (macəra)
T.Vəliyeva «Mənim ağ göyərçinim» (lirik dram)
M.F. Axundzadə «Hekayəti Xırs quldurbasan» (komediya)
M.F.Axundzadə «Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran» (komediya)
Ə.Əmirli «Mən səni sevirəm» (lirik komediya)
İ.Əfəndiyev «Məhv olmuş gündəliklər» (psixoloji dram)
U.Şekspir «Romeo və Cülyetta» (məhəbbət hekayəsi)
Elçin «Buzovna kəndinin əhvalatları» (komediya)
M.F. Axundzadə «Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah» (komediya)
M.F.Axundzadə «Hacı Qara» (komediya)
L.Nuren «Mən gəldim, qızlar» («Müharibə») (müasir dram)
D.Fo, P.Filippo «İtalyansayağı xoşbəxtlik» (iki hissəli fars)
Ə.Əmirli «Hasarın o üzü» (iki hissəli ailə dramı)
M.Makdonax «Lineyn vilayətinin Gözəllik kraliçası» (Lineynin Trilogiyası)
M.Makdonax «Konnemarada bir kəllə» (Lineynin Trilogiyası)
M.Makdonax «Yalqız Qərb» (Lineynin Trilogiyası)
İ.Əfəndiyev «Sarıköynəklə Valehin nağılı» (bir hissəli məhəbbət dastanı)
V.Siqarev «Ağ ölüm» (bir hissəli psixoloji dram)
U.Şekspir «III Riçard» (iki hissəli qanlı fars)
Ə.B.Haqverdiyev «Xortdanın cəhənnəm məktubları» (bir hissəli ibrətamiz hekayə)
S.Elsevər «Arzu və Murad» (bir hissəli melodrama)
K.Qaldoni «Mehmanxana sahibəsi» (iki hissəli komediya)
V.Şuqrayeva, Ə.Əmirli «Qohumlar» (iki hissəli muzikl)
M.Füzuli «Leyli və Məcnun» (iki hissəli faciə)
Ə.Əmirli «Ünvansız qatar» (iki hissəli həqiqətlər dramı)
Y.Abramov, L.Bəyim «Yarımçıq qalmış» (bir hissəli psixoloji dram)
Koroğlu dastanının motivləri əsasında«Eşq-i Nigar» (bir hissəli xalq dastanı)
F.Dürrenmatt«Dəlixanada qətl»
Ə.Nesin«Öldürsənə, məni Canikom» (komediya)
M.Servantes«Don Kixot» (tragikomediya)


        KİÇİK SƏHNƏ


P.Turrini «Axır ki, qurtardı…» (mono)
P.Züskind «Kontrabas» (mono)
N.V.Qoqol «Dəlinin qeydləri» (mono)
S.Bekket «Sözsüz» (mono)
R.Ağayev «Bir gecənin nağılı»
M.Vahidzadə «Bir səbət tənhalıq»
F.Dostoyevski «Əbləh» (mono)
R.Ağayev «Sonluğun sonu» (psixoloji dram)
T.Vəliyeva «Cəza» (tək adamlıq psixoloji oyun)
Z.Ziyadoğlu «Vurğuna vurğun gəlin» (mono tamaşa)
U.Lyus «İstədiyim kimi yaşamışam» (mono tamaşa)


Cari repertuarı PDF formatında buradan yükləyə bilərsiz.


Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX