Aylıq repertuar - Mart 201704.03.2017

Ərəb Xalq nağılı “Əlibaba və qırx quldur”

12.00; 14.00

U.Şekspir “Romeo və Culyetta”

19.00

05.03.2017

Ş.Perro “Çəkməli pişik”

12.00; 14.00

K.Qoldoni “Mehmanxana sahibəsi”

19.00

10.03.2017

M.F.Axundzadə “Sərgüzəşti Vəziri xani Lənkəran”

Azərbaycan Milli Peşəkar Teatrının 144 illiyinə həsr olunur

16.00

11.03.2017

X.Əlibəyli “Dovşanın ad günü”

12.00; 14.00

H.Cavid “Şeyx Sənan”

19.00

12.03.2017

S.Şeyda “Tülkü tülkü tünbəki”

12.00; 14.00

Ə.Əmirli “Hasarın o üzü”

19.00

18.03.2017

A.Şaiq “Tıq-tıq xanım”

12.00; 14.00; 16.00

19.03.2017

Xalq nağılı “Qoğalın nağılı”

12.00; 14.00; 16.00

21.03.2017

A.Lindqren “Uzuncorab Pippi”

12.00; 14.00; 16.00

22.03.2017

H.X.Andersen “Çirkin ördək balası”

12.00; 14.00; 16.00

23.03.2017

X.Əlibəyli “Aycan”

12.00; 14.00; 16.00

25.03.2017

A.Tolstoy “Buratinonun macəraları”

12.00; 14.00

V.Şuqrayeva, Ə.Əmirli “Qohumlar”

19.00

26.03.2017

A.Lindqren “Balaca və damda yaşayan Karlson”

12.00

M.Füzuli “Leyli və Məcnun”

19.00

31.03.2017

Ə.Əmirli “Ünvansız qatar” (premyera)

(31 mart Azərbaycanlıların soyqırımına həsr olunur)

19.00


Copyright © 2017, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX