Aylıq repertuar - May, 201901.05.2019

Yuri Entin, Vasili Livanov “Bremen musiqiçiləri”

- 12.00; 14.00

02.05.2019

Pierre Culliford “Şirinlər”

- 12.00; 14.00

03.05.2019

Yevgeni Şvarts “Qırmızı papaq”

- 12.00; 14.00

04.05.2019

Azərbaycan xalq nağılı “Tənbəl Əhməd”

- 12.00; 14.00

05.05.2019

Yuri Entin, Vasili Livanov “Bremen musiqiçiləri” (rus dilində)

- 10.00; 12.00

14.00; 16.00

10.05.2019

Yuri Entin, Vasili Livanov “Bremen musiqiçiləri” (rus dilində)

- 11.00

11.05.2019

Astrid Lindqren “Uzuncorab Pippi”

İlyas Əfəndiyev “Sarıköynəklə Valehin nağılı”

- 14.00

- 19.00

12.05.2019

A.Şaiq “Tıq-tıq xanım”

Karlo Qoldoni “ Mehmanxana sahibəsi”

- 14.00

- 19.00

17.05.2019

Hüseyn Cavid “Ana”

P.Nurəliyeva “Mən öləndə, ağlama” (kiçik səhnə)

- 14.00; 16.00

- 19.00

18.05.2019

Azərbaycan xalq nağılı “Göyçək Fatma”

Erik- Emmanuel Şmitt “Tanrıya on dörd məktub”

- 14.00

- 19.00

19.05.2019

Azərbaycan xalq nağılı “Məlikməmməd”

Məhəmməd Füzuli “Leyli və Məcnun”

- 14.00

- 19.00

21.05.2019

Yuri Entin, Vasili Livanov “Bremen musiqiçiləri” (rus dilində)

- 11.00

24.05.2019

Tamara Vəliyeva “Cəza” (Kiçik səhnə)

- 19.00

25.05.2019

Pərvin Nurəliyeva “Dəcəl keçi”

Dario Fo, Peppino De Filippo “İtalyansayağı xoşbəxtlik”

- 14.00

- 19.00

26.05.2019

Hans Xristian Andersen “Çirkin ördək balası”

İlyas Əfəndiyev “Məhv olmuş gündəliklər”

- 14.00

- 19.00


Copyrights © , Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX