Aylıq repertuar - May 201702.05.2017

Ərəb Xalq nağılı “Ələddinin sehrli çırağı”

11.00; 15.00

03.05.2017

M.F.Axundzadə “Hekayəti xırs quldurbasan”

16.00

04.05.2017

Beynəlxalq Rəqs Festivalı

18.00

06.05.2017

Коза дереза

12.00; 14.00; 16.00

07.05.2017

Коза дереза

12.00; 14.00

09.05.2017

A.Lindqren “Uzuncorab Pippi”

12.00; 14.00

10.05.2017

M.MakDonax “Lineynin gözəllik kraliçası”

19.00

11.05.2017

M.MakDonax “Konnemarada bir kəllə”

19.00

12.05.2017

M.MakDonax “Yalqız Qərb”

19.00

13.05.2017

P.Nurəliyeva “Dəcəl keçi”

12.00; 14.00

Ə.Haqverdiyev “Pəri Cadu”

19.00

14.05.2017

Y.Şvarts “Qırmızı papaq”

12.00; 14.00

L.Nuren “Mən gəldim qızlar” (“Müharibə”)

19.00

16.05.2017

U.Şekspir “Romeo və Culyetta”

19.00

17.05.2017

M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”

19.00

18.05.2017

H.Cavid “Şeyx Sənan”

19.00

19.05.2017

M.Füzuli “Leyli və Məcnun”

19.00

20.05.2017

L.Titova, A.Starotorjskiy Королевская Корова”

Gürcüstan Dövlət Peşəkar Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası

12.00; 14.00

21.05.2017

L.Titova, A.Starotorjskiy Королевская Корова”

Gürcüstan Dövlət Peşəkar Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası

12.00; 14.00

26.05.2017

Y.Abramov, L.Bəyim “Yarımçıq qalmış”

19.00

27.05.2017

A.Lindqren “Balaca və damda yaşayan Karlson”

12.00; 14.00

Ə.Haqverdiyev “Xortdanın cəhənnəm məktubları”

19.00

28.05.2017

A.Tolstoy “Buratinonun macəraları”

12.00; 14.00; 16.00


Copyright © 2017, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX