Aylıq repertuar - Aprel 201701.04.2017

B.Marvin “Yatmış gözəl”

14.00

 

C.Cabbarlı “Aydın”

19.00

02.04.2017

A.Şaiq “Danışan gəlincik”

14.00

 

L.Nuren “Mən gəldim qızlar” (“Müharibə”)

19.00

05.04.2017

Y.Abramov, L.Bəyim

“Yarımçıq qalmış...” (“Xəyalpərəst oğlan”) (premyera)

19.00

07.04.2017

O.Rozum “Жили-были”

Vladiqafqaz Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası

12.00; 14.00;

16.00; 18.00

08.04.2017

O.Rozum “Жили-были”

Vladiqafqaz Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası

10.00; 12.00;

14.00; 16.00

09.04.2017

O.Rozum “Жили-были”

Vladiqafqaz Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası

10.00; 12.00;

14.00; 16.00

11.04.2017

M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”

16.00

12.04.2017

Ş.Perro “Çəkməli pişik”

15.00

13.04.2017

M.F.Axundzadə “Sərgüzəşti - Vəziri Xani - Lənkəran”

16.00

14.04.2017

H.X.Andersen “Çirkin ördək balası”

15.00

15.04.2017

Azərbaycan Xalq nağılı “Göyçək Fatma”

12.00; 14.00

 

Ə.Əmirli “Ünvansız qatar” (premyera)

19.00

16.04.2017

S.S.Axundov, A.Şaiq “Qaraca qız”

12.00; 14.00

 

Y.Abramov, L.Bəyim

“Yarımçıq qalmış...” (“Xəyalpərəst oğlan”) (premyera)

19.00

 

19-22 aprel Gürcüstan Respublikasında qastrol səfəri

Gürcüstan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrıının səhnəsində

Pərvin “Dəcəl keçi”

 

22.04.2017

A.Şaiq “Tıq-tıq xanım”

12.00; 14.00

 

Ə.Əmirli “Mən səni sevirəm – MSS”

19.00

23.04.2017

P.Pançev “Dörd əkizin nağılı”

12.00; 14.00

 

M.MakDonax “Gözəllik kraliçası”

19.00

 

23-27 aprel Şimali Osetiya – Alaniya Respublikasına qastrol səfəri

Vladiqafqaz ş. Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində

Pərvin “Dəcəl keçi”

 
 

28-30 aprel Çeçenistan Respublikasına qastrol səfəri

Qroznı ş. Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində Pərvin “Dəcəl keçi”

 

28.04.2017

F.Köçərli adına kitabxananın tədbiri

14.00

29.04.2017

X.Əlibəyli “Aycan”

14.00

 

Ə.Əmirli “Hasarın o üzü”

19.00

30.04.2017

X.Əlibəyli “Dovşanın ad günü”

12.00; 14.00

 

D.Fo, P.Filippo “İtalyansayağı xoşbəxtlik”

19.00Aylıq repertuar - May 201702.05.2017

Ərəb Xalq nağılı “Ələddinin sehrli çırağı”

15.00

03.05.2017

M.F.Axundzadə “Hekayəti xırs quldurbasan”

16.00

04.05.2017

Beynəlxalq Rəqs Festivalı

18.00

06.05.2017

A.Axmatova “Золотой Скакун”

Çeçenistan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası

12.00; 14.00; 16.00

07.05.2017

A.Axmatova “Золотой Скакун”

Çeçenistan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası

12.00; 14.00; 16.00

09.05.2017

A.Lindqren “Uzuncorab Pippi”

12.00; 14.00

10.05.2017

M.MakDonax “Lineynin gözəllik kraliçası”

19.00

11.05.2017

M.MakDonax “Konnemarada bir kəllə”

19.00

12.05.2017

M.MakDonax “Yalqız Qərb”

19.00

13.05.2017

P.Nurəliyeva “Dəcəl keçi”

12.00; 14.00

Ə.Haqverdiyev “Pəri Cadu”

19.00

14.05.2017

Y.Şvarts “Qırmızı papaq”

12.00; 14.00

L.Nuren “Mən gəldim qızlar” (“Müharibə”)

19.00

16.05.2017

U.Şekspir “Romeo və Culyetta”

19.00

17.05.2017

M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”

19.00

18.05.2017

H.Cavid “Şeyx Sənan”

19.00

19.05.2017

M.Füzuli “Leyli və Məcnun”

19.00

20.05.2017

L.Titova, A.Starotorjskiy Королевская Корова”

Gürcüstan Dövlət Peşəkar Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası

12.00; 14.00

21.05.2017

L.Titova, A.Starotorjskiy Королевская Корова”

Gürcüstan Dövlət Peşəkar Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası

12.00; 14.00

27.05.2017

A.Lindqren “Balaca və damda yaşayan Karlson”

12.00; 14.00

Ə.Haqverdiyev “Xortdanın cəhənnəm məktubları”

19.00

28.05.2017

A.Tolstoy “Buratinonun macəraları”

12.00; 14.00; 16.00


Copyright © 2017, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX