Mənim ağ göyərçinim


İlk məhəbbət haqqında
iki hissəli lirik dram
Müəllif:Tamara Vəliyeva
Yeni səhnə redaksiyasının
müəllifi və quruluşçu rejissor:
CƏNNƏT SƏLİMOVA (Хаlq Artisti)
Quruluşçu rəssam: ŞOTA QLURDJİDZE (Gürcüstan Respublikası)
Musiqi tərtibatı : VLADİMİR NEVEROV
Rejissor assistenti: NOFƏL VƏLİYEV (Əməkdar Artist)
Tamaşanın plastik həlli
və rəqslərin quruluşu:
VÜSAL MEHRƏLİYEV
Şeirlərin müəllifi: MİRZƏAĞA MİRZƏYEV
Rollarda:
Turan (yaşlı) - Mehriban Hüseynova
İlqarə Tosova
Təhminə Məmmədova
Тuran - Günel Məmmədova
Аsya Atakişiyeva
Аqil - Elşən Rüstəmov (Əməkdar Artist )
Mirzəağa Mirəzyev (MİU-nun tələbəsi – debüt )
Bəhruz - Elnur Hüseynov
Еşqin Quliyev
Tamaşanın müddəti: I hissə – 1 saat 5 dəqiqə
I hissə – 50 dəqiqə
Xülasə: Tamaşa gənclərin ilk məhəbbətinin tərənnümünə həsr olunub. Bir-birini böyük məhəbbətlə sevən Aqillə Turan ayrılsalar da, daxilən ömürlərinin sonuna qədər bir-birinə sadiq qalırlar. Aqil 20 yanvar hadisələri zamanı həlak olur. Turan isə Aqilin Səidədən olan oğlunun təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olur, onun anasını tək qoymur.

Tamaşadan fotolar:


Copyright © 2017, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX