Ələddinin sehrli çırağı


İki hissəli nağıl tamaşa
Müəllif:Ərəb xalq nağılı
Quruluşçu rejissor, musiqi tərtibatı
və rəqslərin quruluşu :
Nicat Kazımov (Əməkdar Artist)
Quruluşçu rəssam: Мustafa Mustafayev
Tryukların quruluşu : İsa Əsədov
Rejissor assisenti: Vüsal Mehrəliyev
Rollarda:
Şah - Atabala Səfərov (Əməkdar Artist)
Qurban İsmayılov
(Əməkdar Artist) Vəzir -Ayşad Məmmədov (Əməkdar Artist)
- Elşən Rüstəmov (Əməkdar Artist)
Qara cadugar - Nicat Kazımov (Əməkdar Artist)
Manaf Dadaşov
Budur - Təhminə Məmmədova
Günel Məmmədova
Tamaşanın müddəti:I hissə – 1 saat
II hissə – 50 dəqiqə
Xülasə: Ərəb xalq nağıllarının motivləri əsasında hazırlanmış bu tamaşa kasıb Ələddinin başına gələn hadisələrdən bəhs edir. Əmisinin hiyləsinə uyub köməksiz anasını atıb arzularının ardınca gedən Ələddin çox çətin sınaqlardan çıxır. Qarşısına çıxan Cin onun başına gələn əhvalatlarda mühüm rol oynayır. Lakin insan ağlı hər bir qüvvədən güclüdür. Bu tamaşada da xeyiyxah insanlar qalib gəlirlər. Ələddin yenidən öz anasına qovuşur. Maraqlı aktyor oyunu, gözəl rəqsləri olan bu tamaşada əsil nağıl hadisələri baş verir.

Tamaşadan fotolar:


Copyright © 2017, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX