Teatr və beynəlxalq aləmKALMIK MİLLİ DRAM TEATRI

Teatrımızla sıx əməkdaşlıq edən B.Basanqov adına Kalmık Milli Dram Teatrı 1936-cı il noyabr ayının 8-də yaradılıb.

HƏŞTƏRXAN GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRI

Həştərxan Gənc Tamaşaçılar Teatrı 11 mart 1933-cü ildə Şestakovun "Uzun yol" pyesi əsasında çəkilmiş tamaşa ilə fəaliyyətə başlayıb.


Copyright © 2017, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı     |     Saytın hazırlanması: Proqres IPX